• Skaletova ulica 2, 3000 Celje
  • 03 541 84 14
  • kumer.hladilna.tehnika@siol.net
Frigopol
Liebherr
Vestfrost
Tecnodom
Icematic